Kvalmoment

  • Bästa sammanlagda resultat på alla grenar från SM (1 plats NIU / 1 plats RIG)
  • Bästa resultat cooper (1 plats NIU / 1 plats RIG)
  • Bästa resultat Kruthusloppet (1 plats NIU / 1 plats RIG)
  • Mentorer nominerar elever (3 platser NIU / 1 plats RIG)
  • Bästa närvaro idrott (3 platser NIU / 1 plats RIG)
  • Eleverna röstar fram en elev (1 plats NIU / 1 plats RIG)