Vanliga frågor

Vad är skillnaden på RIG och NIU?


Riks satsar mot en internationell karriär till skillnad mot NIU som ska ha ett lokalt upptagningsområde och träna mot nationell elit. Riks är subventionerat av RF (Riksidrottsförbundet) vilket innebär mer resurser till verksamheten.

Är det hård träning?


Ska man nå en hög internationell nivå måste man underkasta sig en viss mängd träning. Självklart måste glädjen vara drivkraften men man måste vara medveten om att träningsmängden kommer att öka markant mot tidigare. Den största skillnaden är att träningen bedrivs med en jämn belastning under hela året, d.v.s. det finns egentligen inga lugna månader.

Måste man gå Samhällsvetenskapsprogrammet?


Idrottens krav har under de senaste åren ökat markant på utövaren. Detta krav har resulterat i en ökad träningsdos och fler resor till läger och tävlingar. Om man även inkluderar skolans arbete och det nya sociala livet för en 16-åring blir det ett hårt arbete.
 Därför har vi på skolan genom 15 års erfarenhet av idrottsutbildningar beslutat att erbjuda SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET, NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET eller EKONOMIPROGRAMMET. för alla RIKS (RIG) elever.

Anledningar till det är:

– Att du som elev studerar tillsammans med dina ”Rikskompisar”.

– Skolan har satt ihop ett lärarteam som är vant att jobba med idrottsungdomar med mycket frånvaro p g a tävling/träning.

– Eleven får ett flexibelt schema som passar idrottens och årets perioder (period 1-5). Vi anpassar schemat efter årstiden och idrotten.

– Du har möjlighet att studera de flesta ämnen på distans med hjälp av din dator och skolans lärplattform.

– Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet och yrkeshögskola.

 

Hur många läger och tävlingar är det?

Skolan erbjuder den träning som är belagd i närområdet under vinterhalvåret. Träningsläger, till exempel på glaciärer runt om i Europa under försäsongen, är inte obligatoriska och bekostas av åkaren själv. Man kan räkna med 2-3 läger innan snön kommer hemma. Tävlingsverksamheten bekostas även den av åkaren själv och planeras tillsammans med tränaren på skolan. Tränarna åker självklart med på läger och de viktigaste tävlingarna!

Det kan vara smart att prata med sponsorer för att täcka kostnaderna för läger.

Varför går man på skolan i 4 år?


Vi portionerar ut lektionerna/kurserna på fyra år direkt när du börjar på skolan. Anledningen till detta är att vi avlastar elevens skolarbete och vi får in den mängd träning vi behöver för att klara av en internationell karriär. Det blir en bra balans mellan aktivitet-skola-vila.

Var tränar vi?

På försäsongen period 1 är det läger i Norge/Europa. När vi får snö hemma tränar vi på någon anläggning i Sälen; Tandådalen, Lindvallen, Kläppen eller Trysil. Dessa anläggningar erbjuder utan konkurrens Sveriges bästa parker. Gymnastik, styrka, kondition etc. bedriver vi i vår egen anläggning – Fabriken.